"Art que vesteix" és una col·lecció de joies realitzades amb la resina solidificada que al llarg dels anys he anat acumulant en els recipients de mescla que utilitzava per realitzar la meva obra.

Dels blocs extrets dels recipients i una vegada tallats, llimats i polimentats, he creat gran varietat d'anells, collarets, braçalets i arracades. Tots ells exclusius, amb els colors que l'atzar ha anat sobreposant en estrats, una sessió de treball rere l'altra.