El treball en resines de polièster, encara que el vaig iniciar com a ampliació a la meva trajectòria pictòrica, també em va ajudar, per la seva versatilitat i possibilitats de realitzar obra tridimensional, a investigar el volum en blocs, plaques, barres tubulars, a partir de la manipulació artesanal de la resina.
D'aquí sorgeixen les primeres "Arquitectures de taula" el 1986, ampliant la tècnica amb els "Cubs" el 1996, la sèrie "Àmbar" el 2005 i acabant amb els "Petits murs" el 2014.
La "Mirada de Gulliver", l'any 1997, enclaustra a personatges solitaris en blocs de resina, a mig camí entre l'escultura i la pintura.
Els "Traçats", iniciats el 1986 i seguits el 2002 fins al 2005, persegueixen línies a l'espai, com a dibuixos grafològics de la resina.