El treball en resines de polièster, encara que el vaig iniciar com a ampliació a la meva trajectòria pictòrica, també em va ajudar, per la seva versatilitat i possibilitats de realitzar obra tridimensional, a investigar el volum en blocs, plaques, barres tubulars, a partir de la manipulació artesanal de la resina.
D'aquí sorgeixen les primeres "Arquitectures de taula" el 1986, ampliant la tècnica amb els "Cubs" el 1996, la sèrie "Àmbar", el 2005 i acabant amb els "Petits murs", el 2014.
La "Mirada de Gulliver", l'any 1997, enclaustra a personatges solitaris en blocs de resina, a mig camí entre l'escultura i la pintura.
Els "Traçats", iniciats el 1986 i seguits el 2002 fins al 2005, persegueixen línies a l'espai, com a dibuixos grafològics de la resina.
La sèrie "Talls Plegats", realitzada al 2016, obre un nou camí expresiu sense la utilització de la resina de polièster, fent servir la simplicitat de mitjans materials per crear volums minimalistes en dues dimensions.