La prolífica creació que he desenvolupat al llarg dels anys ha estat en camps tant diversos com la música, les narracions, els video-muntatges.